My Cartסל קניות‬
לא נמצאו מוצרים בעגלת הקניות.
My Wish listהמועדפים שלי
There are no products on Wishlist!

מדיניות הפרטיות

*הכתוב מטה מתייחס באופן שווה לכל מין ומגדר כאחד, ומנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד!

מדיניות פרטיות זו (להלן "מדיניות הפרטיות"), נועדה לתאר ולפרט דרך איסוף המידע האישי ממך ו/או ממכשירך ואת סוגי המידע האישי שחשמל השמש בע"מ (להלן "חשמל השמש" או "החברה") עשויה לעשות בהם שימוש במסגרת שימושך באתר.

חשמל השמש בע"מ (להלן: "החברה"), מתייחסת בכבוד לפרטיות המשתמשים באתר חשמל השמש online או בממשקיו השונים, הפועל בכתובת האינטרנט www.hashmalashemesh.co.il ובכל כתובת נוספת בהתאם לשיקול דעתה של החברה (להלן: "האתר").

תנאי מדיניות הפרטיות המפורטים להלן, מהווים חלק בלתי נפרד מתקנון האתר. חשמל השמש בע"מ רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות שלה, כך שישקפו שינויים טכנולוגיים, עסקיים, משפטיים או רגולטוריים. עדכונים כאמור יפורסמו במסמך זה, אשר ימצא במתכונתו המעודכנת באתר האינטרנט של החברה. שימוש באתר כפוף למדיניות הפרטיות העדכנית בו, ויעיד על הסכמתך לשינויים בה – על כן אנו ממליצים לעיין במדיניות זו מעת לעת.

כל ההגדרות והמונחים במדיניות הפרטיות יהיו כמשמעם בתקנון האתר, אלא אם הקשרם של הדברים מחייב אחרת.

להלן תנאי מדיניות הפרטיות הנהוגה באתר:

תנאים אלו סוקרים, בין היתר, את האופן שבו משתמשת החברה במידע שתמסור לו ובמידע שייאסף אודותייך בעת שתשתמש באתר. במדיניות זו, הביטוי "מידע אישי" פירושו כל מידע שניתן לעשות בו שימוש באופן סביר על-מנת לזהות אותך, לרבות שמך הפרטי ושם משפחתך, כתובתך, מספר הטלפון שלך ועוד. כאמור מדיניות זו מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש באתר.

להלן תנאי מדיניות הפרטיות הנהוגה באתר:

תנאים אלו סוקרים, בין היתר, את האופן שבו משתמשת החברה במידע שתמסור לו ובמידע שייאסף אודותייך בעת שתשתמש באתר. במדיניות זו, הביטוי "מידע אישי" פירושו כל מידע שניתן לעשות בו שימוש באופן סביר על-מנת לזהות אותך, לרבות שמך הפרטי ושם משפחתך, כתובתך, מספר הטלפון שלך ועוד. כאמור מדיניות זו מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש באתר.

דיווח על פגיעה בפרטיותך:

אם אתה סבור או חושב כי פרטיותך נפגעה במהלך השימוש באתר הנ"ל של החברה, אנא פנה לחברה באמצעות כתובת הדוא"ל: hashmal.shemesh1986@gmail.com או חייג לשירות הלקוחות בטל. 04-6949939

מסירת פרטים ומידע אישי לחברה:

השימוש באתר חשמל השמש אונליין אינו כרוך ברישום או במסירת פרטים ומידע אישי. עם זאת, אזורים ודפים או מדורים שונים באתר, עשויים להיות כרוכים ברישום ומסירת פרטים ומידע אישי, כגון שם מלא, כתובת, טלפון, כתובת דוא"ל פעילה ו/או כל מידע רלוונטי אחר הדרוש לנסיבות העניין. השדות שחובה למלא יסומנו במפורש. ללא מסירת הפרטים המתבקשים בשדות החובה לא תוכל להירשם באזור הרלבנטי באתר. עליך למסור אך ורק פרטים נכונים ומדויקים באופן מלא ואתה מאשר בזאת את נכונות הפרטים שמסרת. הפרטים והמידע האישי שתמסור, וכן פרטים נוספים אודות שימושך באתר (כמפורט בהמשך מדיניות זו), יישמרו על-ידי חברת חשמל השמש בע"מ.

על פי החוק אתה לא חייב למסור את הפרטים והמידע האישי שלך. מסירתם תלויה בהסכמתך וברצונך החופשי בלבד – אולם מסירת פרטים שגויים, או אי מסירת מלוא הפרטים הנדרשים, עלולים למנוע ממך את האפשרות להשלים את הרישום או להשתמש בחלק משירותי האתר במהלך קנייה באתר או ביצירת קשר במדורים השונים ועוד. כך שאתה עלול לפגוע באיכות השירות עבורך וכן לפגוע ביכולת ליצור איתך קשר, במידת הצורך.
אנו עשויים לאסוף מידע נוסף בעת יצירת קשר ותכתובת שלך מול  החברה, למשל בעת שאתה מגיש בקשות או פניות כלשהן  לחברה. כאשר אתה מוסר מידע אישי של צד שלישי, אתה מצהיר כי קיבלת את הסכמתו המפורשת למסירת המידע לחברה, לשם השימוש במידע זה בהתאם למדיניות הנ"ל.

מידע שנאסף במהלך השימוש באתר:

בעת שתשתמש באתר או בממשקיו השונים, עשויה החברה לאסוף מידע על נוהגיך ביחס לשימוש באתר הנ"ל, לרבות תכנים שטענת או פרסמת, מידע שקראת, העמודים שבהם צפית, השירותים שעניינו אותך, מקום המחשב ונתוני כתובת האינטרנט אשר  באמצעותם ניגשת אל האתר, סוג מערכת ההפעלה המשמשת אותך וסוג מכשיר הקצה שברשותך וכו. בנוסף לזאת, החברה רשאית לאסוף ולהסתייע בשירותיהם של צדדים שלישיים כדי לאסוף ולנתח מידע אנונימי, סטטיסטי, או מצרפי בקשר עם השימוש באתר, לרבות מידע הנוגע לפעילותך באתר.

רשתות חברתיות ומידע אישי שאתה משתף:

חשמל השמש בע"מ שומרת לעצמה את הזכות להעמיד לרשות משתמשי האתר כלים לשיתוף וקישור תכנים מאתר חשמל השמש אונליין באמצעות רשתות חברתיות ושירותים מקוונים שונים.
לתשומת ליבך השימוש ברשתות חברתיות ושירותים מקוונים כאמור הוא חיצוני ונפרד לאתר וכפוף לנוהגי הפרטיות של אותם שירותים. מדיניות זו אינו חלה על פעילותן של רשתות חברתיות אלו או כל שירות מקוון המופעל על-ידי גורם צד ג'.
אתר הנ"ל עשוי לכלול גם תכנים הנמסרים לפרסום מטעם משתמשי האתר השונים. תכנים אלה עשויים לכלול גם מידע אישי. דע כי התכנים שאתה טוען לאתר אינם פרטיים או חסויים וכי לא צריכה להיות לך כל ציפייה לפרטיות בנוגע אליהם. עליך לנקוט משנה זהירות ולהפעיל את שיקול דעתך בעת מסירת המידע האישי שלך שעלול לזהות אותך או אחרים.

השימוש במידע:

בפרטים ובמידע האישי שתמסור ובפרטים שתאסוף החברה במהלך השימוש שתעשה באתר, יעשה שימוש בהתאם להוראות מדיניות זו או על פי הוראות כל דין, למטרות הבאות על מנת לאפשר לך להשתמש באתר חשמל השמש אונליין, בתכנים הכלולים בו ובשירותים שהוא מציע:

כדי לזהות אותך במהלך כניסות חוזרות שלך לאזורים הטעונים הרשמה וכדי לחסוך ממך להזין בכל פעם את פרטיך, כדי לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים באתר ובכלל זה ליצור שירותים ותכנים חדשים המתאימים לדרישות המשתמשים וציפיותיהם וכן לשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים. המידע שישמש את חשמל השמש בע"מ לצורך כך יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי, שאינו מזהה אותך אישית, כדי לאפשר לך להתאים את השירותים באתר להעדפותיך, כדי לשלוח אליך מעת לעת מידע בדבר שירותיו ותכניו של אתר הנ"ל, פעילויות בקשר אליו ואל החברה, סקרים, עלוני מידע וכיו"ב. מידע כאמור עשוי להיות פרסומי באופיו והוא עשוי להישלח אליך באמצעות מסרונים, הודעות דוא"ל, או בדרך אלקטרונית אחרת, כמפורט בהרחבה בתנאי השימוש של האתר,
ליצירת קשר איתך כשחברת חשמל השמש בע"מ סבורה שקיים צורך בכך, לצורך ניתוח, בקרה ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים. מידע זה לא יזהה אותך אישית, לשם תפעולו התקין ופיתוחו של האתר, כדי לאכוף את תנאי השימוש באתר, על-מנת למלא אחר דרישות כל חוק, תקנה או דבר חקיקה אחר וכן על-מנת לסייע לרשויות מוסמכות ולכל צד שלישי, כשהחברה סבורה בתום-לב כי עליה לעשות כך, לכל מטרה אחרת, המפורטת במדיניות פרטיות זו או בתנאי השימוש.

מסירת מידע לצדדים שלישיים:

החברה לא תעביר לצדדים שלישיים את המידע האישי שמסרת והפרטים שנאספו על פעילותך באתר, אלא כפוף לתנאי המדיניות, ובמקרים שלהלן – ככל שהדבר דרוש לצורך אספקה תקינה של שירותי האתר.

אם תפר את הוראות תנאי השימוש באתר, או אם תבצע באמצעות האתר, או בקשר עמו, פעולות הנחזות על ידי החברה כמנוגדות לדין או ניסיון לבצע פעולות כאלה, אם יתקבל בידי חשמל השמש בע"מ צו שיפוטי, או דרישה של רשות המוסמכת לכך, המורה לה למסור את פרטיך או את המידע אודותיך לצד שלישי, בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין חשמל השמש בע"מ ו/או מי מטעמה. בכל מקרה שחשמל השמש בע"מ תסבור כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק, לרבות צדדים שלישיים.
החברה תהיה רשאית להעביר את פרטיך והמידע שנאסף בעקבות השימוש שעשית באתר לחברות או לארגונים אחרים הקשורים לחברה ובלבד שהם ישתמשו במידע זה רק על-פי הוראות מדיניות זו,
לצורך מסירת ושיתוף מידע אנונימי, מצרפי וסטטיסטי עם חברות או ארגונים אחרים הקשורים ברשת וכן עם ספקים, שותפים עסקיים, מפרסמים וכל צד שלישי, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה. החברה לא תחשוף בפניהם ביודעין את זהותך ללא הסכמתך, על-פי בקשתך/הסכמתך המפורשת.

היכן נשמר המידע?

המידע שהחברה אוספת נשמר במאגר המידע שלה, המאוחסן אצל ספקי אירוח שרתים וגיבוי מידע, שעשויים להימצא גם מחוץ לגבולות ישראל. מידע נוסף, כפי שמפורט במדיניות זו נאסף ונשמר על ידי חברות אחרות. אף הן יכולות לשמור את המידע מחוץ לגבולות המדינה. הסכמתך למדיניות זו, מהווה גם הסכמה לשמירת המידע בחו"ל ולהעברתו מחוץ לגבולות מדינת ישראל.

Cookies

החברה עשויה להשתמש באתר ב'עוגיות' (Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין, לרבות כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות, לצרכי אבטחת מידע ועוד.
'עוגיות' (Cookies) הן קבצי טקסט, שהדפדפן שלך יוצר לפי פקודה ממחשבי האתר. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במכשיר הקצה המשמש אותך. ה-Cookies יכולים להכיל מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתר, מהיכן הגעת אל האתר, מדורים, מידע שאתה מבקש לראות בעת הכניסה לאתר ועוד.
אם אינך רוצה לקבל Cookies, תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. זכור כי נטרול העוגיות עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות של האתר.

אבטחת המידע:

החברה עושה ככל שביכולתה כדי להגן על סודיות הנתונים אשר נמסרו על ידי משתמשי האתר ולקוחותיה, זאת תוך נקיטת אמצעי זהירות המקובלים. ידוע למשתמש, כי החברה מקדישה משאבים ונוקטת אמצעים למניעת חדירה לאתר ולסיכול פגיעה זדונית אפשרית בפרטיות המשתמש, אולם היא אינה יכולה למנוע שיבושים באתר באופן מוחלט. בנוסף לזאת, אין כל וודאות שיישומים אותם נוקטת החברה מבטיחים באופן מוחלט שמידע אישי לא ייחשף או ייגנב ממאגרי המידע. לכן, החברה אינה מתחייבת, ואינך יכול באופן סביר לצפות לכך, שהשירותים ומערכות המידע המשמשות את החברה יהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם. בעצם השימוש באתר ובשירותיו, אתה מודע ומסכים למגבלות אלו. הזכות לעיין במידע הינה בהתאם להוראות הדין.

כל נושא שימוש וסליקת כרטיסי האשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן ומאובטח באמצעות חברת סליקת אשראי חיצונית, העושה שימוש בשיטות הצפנה חדישות ועל ידי מנגנוני הצפנה אשר הינם בהתאם לתקנים המקובלים.

שינויים במדיניות הפרטיות:

החברה רשאית לשנות מעת לעת את תנאי מדיניות הפרטיות. אם יבוצעו במדיניות שינויים מהותיים, תפורסם על-כך הודעה בבאנר הראשי של האתר הדף הראשי. המשך השימוש באתר לאחר השינוי במדיניות מעיד על הסכמתך למדיניות המתוקנת. אם אינך מסכים עם הנוסח המעודכן של המדיניות, עליך לחדול מלעשות שימוש נוסף באתר הנ"ל.

בכל עת תוכל לעיין במדיניות העדכנית באמצעות לחיצה על דף מדיניות הפרטיות באתר. בנוסף, לזאת לכל שאלה או הבהרה או תגובה בנוגע למדיניות פרטיות זו, אנא שלח דוא"ל לשרות הלקוחות  hashmal.shemesh1986@gmail.com והחברה תשתדל להגיב לכל בקשה סבירה בזמן סביר.

(*מדיניות הפרטיות הנ"ל עודכן בתאריך 3/5/2020)

Wishlist 0
Continue Shopping
דילוג לתוכן