My Cartסל קניות‬
לא נמצאו מוצרים בעגלת הקניות.
My Wish listהמועדפים שלי
There are no products on Wishlist!

תקנון חשמל השמש אונליין

גולשים יקרים,

ברוכים הבאים לאתר חשמל השמש online. אתר זה מוגש ללקוחותינו, במסגרת מאמצינו לקידום חברת חשמל השמש וייעול השירות. אנא קראו בתשומת לב את תקנון זה מפעם לפעם אשר עשויים לחול בו שינויים.

שימו לב, עצם השימוש באתר חשמל השמש online מהווה הסכמה בלתי מותנית לתנאי תקנון זה המפורט להלן.

1. לתמיכה ובכל שאלה ניתן לפנות למוקד שרות הלקוחות שלנו בטלפון ובפנייה באתר בדף הצור קשר. מוקד שרות הלקוחות שלנו נועד לסייע לכם ולתת עבורכם מענה ופתרונות לבעיות הקשורות בשימוש באתר חשמל השמש online ובנוסף, לפניות הנוגעות להזמנות באתר הנ"ל.

2. חשמל השמש online הינו ממשק אינטרנטי המופעל דרך אתר, במסגרתו מתבצעות מכירות קמעונאיות (להלן: "חשמל השמש online" או "האתר", לפי העניין). האתר מנוהל ע"י חברת חשמל השמש בע"מ מרחוב יובל יניב 4, אזור תעשייה דרומי, קריית שמונה (להלן: "חברת חשמל השמש") במסגרת מאמציה לקידום וייעול שירותה המוענקים ללקוחותיה.

3. כל אדם או עסק או חברה המבצע/ת פעולה כלשהי באתר חשמל השמש online, לרבות אדם המבצע רכישה (להלן: "הלקוח"), מצהיר בעצם ביצוע הפעולה באתר כי קרא תקנון זה, כי הינו מסכים להוראותיו ולכך שתהליך הרכישה בחשמל השמש online יהא כפוף לתנאים המפורטים בתקנון זה וכי לא תהיה לו ו/או למי מטעמו כל טענה או תביעה כנגד חשמל השמש ו/או מי מטעמה ו/או מי ממנהליה ו/או מי מעובדיה ו/או מי מחברות הבת שלה ו/או מי מספקיה, למעט טענות הקשורות בהתחייבות מפורשת של חשמל השמש על פי תקנון זה.

לקוחות חשמל השמש online

4. השירות אשר ניתן במסגרת חשמל השמש online מוענק בתחומי מדינת ישראל וזמינות אזור המשלוחים הינו ארצי. (להלן: "אזור השירות").

5. יובהר כי על אף האמור לעיל, לחשמל השמש יש את הזכות הבלעדית לשנות מעת לעת את אזורי זמינות המשלוחים ללא מתן הודעה מוקדמת מראש.

6. אספקת מוצרים אשר נרכשו באתר חשמל השמש online אפשרית אך רק כאשר המען המבוקש נמצא בתוך אזורי זמינות המשלוחים, ואין מניעה טכנית או אחרת המונעת את אספקת מוצרי חשמל השמש online.

7. חשמל השמש שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון הנ"ל מפעם לפעם עפ"י שקול דעתה הבלעדי וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת כלשהן. ללקוח לא יהיו כל טענות כלפי חשמל השמש בגין שינוי כאמור. מועד החלת השינוי יהיה מועד פרסום נוסח התקנון המעודכן באתר חשמל השמש online לראשונה, וכל פעולה שתבוצע באתר לאחר הפרסום כאמור, תהיה כפופה לתקנון המעודכן.

8. חשמל השמש, על פי שיקול דעתה הבלעדי, רשאית לשנות ו/או להפסיק בכל עת את פעילות אתר חשמל השמש online, וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת כלשהן.

9. תוכן האתר ותקנון זה מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד. ההתייחסות הינה לשני המינים כאחד. בכל מקום בו מנוסח תוכן האתר ו/או תקנון זה בלשון יחיד ההתייחסות הינה ליחיד ו/או לרבים לפי העניין.

מוצרים

10. בתקנון זה הביטוי "מוצרים" פירושו מוצרי התאורה והחשמל הנמכרים באתר ומעת לעת בסניפי וחנויות רשת חשמל השמש ואשר מועד אספקתם התבקש על ידי הלקוח בעת מילוי ושליחת ההזמנה, בכפוף לתקנון זה.

11. שמות המוצרים באתר חשמל השמש online מופיעים במסגרת הכותרות בדפי המוצרים אשר מוצגים באתר.

12. חשמל השמש רשאית לשנות בכל עת את המוצרים המוצגים באתר, להחליפם או להוציאם מהאתר.

13. אופן הצגת המוצרים באתר חשמל השמש online יקבע על ידי חשמל השמש מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי. יובהר כי תמונות המוצרים המוצגות באתר הינן להמחשה בלבד ואינן מחייבות באופן כלשהו את חשמל השמש.

14. ייתכנו טעויות ו/או אי התאמות בתיאור המוצרים בדפי המוצרים באתר.

15. הלקוח יהא רשאי להוסיף ל"סל הקניות" גם מוצרים שבסמוך לשמם יצוין כי הינם בסטטוס של "מוצר חסר במלאי" או כל מונח אחר דומה. משמעות המושג "מוצר חסר במלאי" או כל מונח אחר דומה תהא כי המוצר איננו מצוי בעת ההזמנה במלאי חשמל השמש. במקרה הנ"ל הלקוח לא יחויב בגין המוצר.

שירות ואחריות

16. המוצרים באתר חשמל השמש online הינם איכותיים ושל מיטב המותגים אשר עוברים בדיקות איכות קפדניות וזוכים לאישור מכון התקנים הישראלי.

17. לכל המוצרים באתר תינתן אחריות מלאה כפי שמצוין בדף המוצר בשדה התיאור על פי המותגים/יצרנים ותנאי החברות השונות בהתאם למוצר אשר נרכש.

מדיניות תמחור

18. המחירים המצוינים באתר חשמל השמש online רלוונטיים לרכישה מקוונת בלבד, אלא אם פורט אחרת בדף המוצר.

19. מחירי המוצרים באתר כוללים מס ערך מוסף כחוק (מע"מ).

20. מחירי המוצרים המפורסמים באתר חשמל השמש online הינם מחירי המוצרים כפי שעודכנו לפני מועד ביקור הלקוח באתר חשמל השמש online ו/או במועד הקלדת ההזמנה ואישורה על ידי הלקוח באתר, לפי המאוחר.

21. למען הסר ספק, חשמל השמש תהא רשאית לעדכן את מחירי המוצרים באתר מפעם לפעם ללא קשר למועד הביקור ו/או ביצוע ההזמנה על ידי הלקוח.

משלוח ואספקה

22. בנוסף למחירי המוצרים המפורסמים באתר יחויב הלקוח בעת ההזמנה בדמי משלוח עד למען המבוקש.

עלות דמי המשלוח יהיו עפ"י התעריפים הבאים:

50 ₪  עלות דמי משלוח בגין אספקת מוצרים בסך כולל של קניה עד 500 ש"ח למען המבוקש במסגרת הזמנה אחת.

220 ₪ עלות דמי משלוח בגין אספקת מוצרים בסך כולל של קניה מעל ל-500 ₪ למען הבוקש במסגרת הזמנה אחת.

23. דמי המשלוח בגין המוצרים שמסופקים ללקוח הינם לכיוון אחד בלבד ומובהר בזאת, כי לקוח שתואם עמו משלוח ולא היה בביתו במועד שתואם עמו או מי מטעמו, יוחזרו המוצרים לחשמל השמש והלקוח יחויב בדמי משלוח מלאים בגין משלוח חוזר, בנוסף לדמי המשלוח בהם חויב, בהתאם לתעריפים הקבועים בתקנון האתר.

24. משלוחי המוצרים הנכללים בהזמנה מסופקים על ידי חברת שליחות אשר הינה מהווה גורם צד ג' ויופצו ללקוח במהלך יום העסקים כפי שתואם עמו בהתאם לשעות פעילות חברת המשלוחים.

25. אופן המשלוח: בסיום ביצוע ההזמנה ישלח דו"אל המעדכן את הלקוח כי ההזמנה התקבלה. חברת השליחויות תשלח ללקוח הודעת SMS שהחבילה נאספה ממחסני חשמל השמש למרכז החלוקה שלה וביום ההפצה של חברת השליחויות תשלח ללקוח הודעת SMS שהחבילה יצאה למסירה ע"י שליח.

26. מרגע שהתקבלה הודעת SMS מחברת השליחויות ללקוח, אחריות המשלוח בדיקת מצב המשלוח ותיאום השליחות תעשה ע"י חברת המשלוח בלבד ולא ע"י חשמל השמש בכפוף לתקנון הנ"ל ויהיה ניתן ללקוח לבצע כל עדכון ובירור בנוגע למשלוח מול שרות הלקוחות של חברת השליחויות.

27. זמן האספקה למוצרים המופיעים באתר חשמל השמש online הינו עד 10 ימי עסקים.

28. יום עסקים יחשב להזמנות שיתקבלו עד לשעה 12:00 בצהריים.

29. ימי עסקים – הינם בימי חול בימים ראשון עד חמישי ואינם כוללים ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג ובנוסף, בכפוף לזמינות המוצרים במלאי.

30. זמן האספקה המשוער למוצרים אשר אינם במלאי הינו בכפוף לזמינות המוצר במלאי אצל הספק.

31. חשמל השמש תשתדל לספק את כל המוצרים בהזמנה, אולם במידה ומוצר אינו במלאי, מוקד שרות הלקוחות של חשמל השמש תיידע את הלקוח בזמני האספקה העדכניים וללקוח תהיה שמורה הזכות לבחור האם ברצונו לממש ולבצע את ההזמנה ולהמתין או לחלופין לבטל ולא לבצע את ההזמנה. לכן, חשמל השמש אינה מתחייבת לספק את כל המוצרים בהזמנה בין אם צוין כי הם במלאי ובין אם לא וללקוח לא תהיינה טענות כלשהן כלפי חשמל השמש בגין אי אספקת מוצר כלשהו מההזמנה. חשמל השמש תספק ללקוח רק את המוצרים שנמצאים במלאי בעת הכנת המשלוח.

32. למען הסר ספק, חשמל השמש לא תגבה, במסגרת ההזמנה, את מחיר המוצר או המוצרים שלא סופק או יסופקו בהתאם לאמור לעיל.

33. בהזמנה בה נמסר זמן אספקה משוער, זמן האספקה בפועל יקבע בכפיפות לזמינות המלאי בלבד ועשוי להשתנות בהתאם לזמינות הפריט.

34. אספקת מוצרים בגין הזמנה שתתקבל תתבצע בכפוף לאישור העסקה ואמצעי התשלום ע"י חברת האשראי של הלקוח.

35. במידה וגורמי צד ג' או כל גורמים אחרים או אירועים אשר אינם בשליטת חשמל השמש יעכבו או ימנעו את אספקת המוצרים במועד שנקבע ופורסם באתר או במוקד ההזמנות הטלפוני, חשמל השמש תיידע את הלקוח בזמני האספקה העדכניים וללקוח תהיה שמורה הזכות לבחור האם ברצונו לממש ולבצע את ההזמנה ולהמתין או לחלופין לבטל ולא לבצע את ההזמנה וכספו יוחזר במלואו.

ביצוע הרכישה באתר

36. הוספת מוצרים ע"י לחיצת כפתור "הוספה לסל" שהלקוח מבקש לרכוש מתוך מגוון המוצרים המוצגים באתר או לחיצה על כפתור "לתשלום" לרכישת מוצר בודד.

37. סיום הרכישה, בתום מילוי הסל, יבוצע בלחיצה על כפתור "עגלת הקניות" ולאחר מכן "המשך לתשלום". על הלקוח יהיה להזין את הפרטים המבוקשים בתהליך סגירת ההזמנה ולאחר מכן ללחוץ על כפתור "שליחת הזמנה". לאחר מכן בסיום תהליך הרכישה יתקבל דף המציג את פרטי ההזמנה שיהווה אסמכתא לשליחת הזמנה.

38. הלקוח מצהיר כי ידוע לו שאבטחת המידע המוזן לאתר נעשית באמצעות תוכנת אבטחה SSL הנהוגה באתרי מסחר אלקטרוני כדוגמת חשמל השמש Online.

39. מובהר בזאת כי קבלת הזמנה מאת הלקוח לרכישת מוצרים באתר תהווה הצעה עבור הלקוח לרכישתם וקבלת ההצעה תתבצע באמצעות אספקה בפועל של המוצרים, בכפוף למלאי הקיים במועד האספקה ובהתאם להוראות תקנון זה.

תשלום המוצרים באתר

40. התשלום בגין רכישת מוצרים באתר חשמל השמש online יתבצע באמצעות כרטיס אשראי, השייך ללקוח המזמין ואשר פרטי זהותו תואמים את הנתונים שהוזנו למערכת בדף "פרטי החיוב".

41. לרשות הלקוח עומדת האפשרות לבצע עסקאות עד 10 תשלומים שווים ללא ריבית.

42. לאחר חיוב הלקוח בכרטיס האשראי ישלח ללקוח קבלת מקור ממוחשבת לדוא"ל ולאחר משלוח המוצרים וקבלתם תופק ללקוח חשבונית מס מקור ממוחשבת לדוא"ל.

43. הלקוח מאשר בזאת כי הוא מסכים למשלוח הקבלה והחשבונית אליו בדוא"ל.

שעות פעילות אתר חשמל השמש Online

44. ביצוע הזמנה באתר חשמל השמש Online אפשרית בכל שעות היממה, למעט אם האתר מושבת לצורך תחזוקת האתר או מכל סיבה אחרת. מועדי וזמני האספקה של הזמנת קנייה באתר, כפופים לתנאים המפורטים בתקנון זה.

45. שעות הפעילות של מוקד שרות הלקוחות הינם:

ימים א' – ה' : 17:00 – 08:00 (משמונה בבוקר ועד חמש אחה"צ).

46. סיוע בהזמנה או שינוי הזמנה או ביטול הזמנה אפשרית באמצעות מוקד שרות הלקוחות בטלפון בשעות פעילות המוקד בלבד.

47. על אף האמור בכל מקום בתקנון זה, ייתכן ויחולו חריגות או שינויים במועדי האספקה או בשעות פעילות מוקד שירות הלקוחות וחשמל השמש אינה מחויבת למועדים אלה.

החזרת מוצרים

48. לקוח רשאי להחזיר כל מוצר שנרכש תוך 14 יום מיום רכישתו כנגד הצגת חשבונית קניה שנשלחה בדוא"ל ובאריזה המקורית בלבד.

49. החזרה מותנית בכך שהמוצר לא נפגם ולא נעשה בו כל שימוש.

50. לקוח יהיה חייב לבדוק את תכולת המשלוח עם קבלתו ולערוך השוואה אל מול ההזמנה והחשבונית שתימסר לו בדוא"ל.

51. במקרה בו יהיה אי התאמה של המוצר או המוצרים לאחר הבדיקות הנ"ל או במקרה אחר של חוסר שביעות רצון מצד הלקוח לעניין המוצרים המסופקים, על הלקוח להודיע על כך, למוקד שירות הלקוחות עד 24 שעות לאחר מועד האספקה. מוקד שירות לקוחות יתאם עם הלקוח את ההחלפה או ההחזרה של המוצר/ים או את החיוב/הזיכוי הכספי של הלקוח, לפי העניין וככל שמתחייב על פי כל דין.

52. במידה ויינתן זיכוי ללקוח תוקפו יהיה ל – 24 חודשים בלבד.

תנאי ביטול עסקה בחשמל השמש online

53. ניתן לבטל עסקה עד 14 ימים מיום אספקת המוצר או בקבלת טופס ההזמנה או החשבונית.

54. הודעה על ביטול העסקה תעשה באמצעות שירות הלוקחות באחת מהדרכים הבאות:

בעל פה בטלפון: 04-6949939

או בכתב בפקס: 04-6904168

או בכתב בדוא"ל: hashmal.shemesh1986@gmail.com

55. ביטול עסקה מותנה בכך שהמוצר לא נפגם ולא נעשה בו כל שימוש.

56. ביטול עסקה מותנה בכך שהמוצר יוחזר באריזתו המקורית.

57. ביטול עסקה אשר נעשה בכרטיס אשראי תתווספנה אליו עמלות חברות האשראי.

58. חשמל השמש תמסור ללקוח העתק של ביטול הודעת החיוב כפי שנמסרה לחברת האשראי.

59. חשמל השמש רשאית לבטל את העסקה במקרה של טעות קולמוס בתיאור המוצר או מחירו או במקרה של חוסר במלאי ולא תהיה כל טענה או תביעה כלפי חשמל השמש במקרה שכזה.

(*תקנון הנ"ל עודכן בתאריך 3/5/2020)

Wishlist 0
Continue Shopping
דילוג לתוכן